10 Elementen van een interim-IT-noodherstelplan

10 Elementen van een tijdelijk IT-herstelplan voor noodgevallen - dummies

Onderdeel van IT Disaster Recovery Planning voor Dummy's Cheatsheet < Als u op dit moment nog geen volledig gedetailleerd IT-rampherstelplan (DRP) hebt, implementeer dan een

tijdelijk noodherstelplan (IDRP) bij de ontwikkeling van uw langetermijn-vangnet. Sequester twee of drie experts voor één dag om een ​​tussentijds rampenplan te ontwikkelen dat het volgende bevat: Een lijst met mensen in het BHV-team

  • Procedures voor het melden van een ramp
  • Procedures voor het inroepen van het DR-plan

  • Noodcommunicatie

  • Hoe kunt u basisherstelplannen uitvoeren

  • Levensvatbare verwerkingscentrumalternatieven

  • Hoe preventieve maatregelen treffen

  • Een gedocumenteerd interim-DR-plan

  • Wallet-sized noodcontactlijsten

  • Trainingsmethoden voor leden van het emergency response-team