10 Manieren Mindfulness kan je helpen

10 Manieren Mindfulness kan je helpen - dummies

Mindfulness biedt een overvloed aan geneugten die je zelf kunt ervaren . Zodra je op regelmatige basis opmerkzaam begint te worden, merk je dat mindfulness echt heel verslavend is!

Mindfulness traint de hersenen

Met de hulp van de Dalai Lama scoorde top-neurowetenschapper professor Richard Davidson de hersenen van mediterende monniken die gedurende een minimum van 10, 000 uur bezig waren met langdurige meditatie. De meditatie die ze deden was een meditatie met mededogen. De hersenen van de monniken zijn totaal veranderd door de beoefening van deze meditatie.

Het voorste linker deel van de hersenen geassocieerd met positiviteit werd geactiveerd - in feite ging het van de schaal! Geen enkele wetenschapper had ooit eerder zoveel positief effect gehad in een mens.

Hoe meer je oefent, hoe groter de positieve verandering in je hersenen.

Mindfulness verbetert relaties

Verschillende onderzoeken tonen aan dat de relaties van mensen de neiging hebben te verbeteren wanneer ze mindfulness-meditatie beginnen te beoefenen. Verschillende redenen geven aan waarom dit het geval kan zijn.

Mindfulness kan stress uitschakelen. Mindfulness maakt je meer ontspannen in je dagelijkse leven, waardoor je lichaam en geest niet reageren op stress.

Onderzoek toont ook aan dat mediteerders minder veroordelend en meer gefocust zijn op het moment, zelfs als ze niet mediteren.

Mindfulness leidt tot een hoger niveau van empathie en mededogen voor jezelf en anderen. Een meer zorgzame houding leidt er natuurlijk toe dat je meer aandacht krijgt en je helpt te zien vanuit het perspectief van andere mensen.

Mindfulness verhoogt creativiteit

Je creativiteit hangt volledig af van je gemoedstoestand. Mindfulness-meditatie gaat over het zich bewust zijn van je gedachten zonder ze te beoordelen; dit gebrek aan oordeel laat nieuwe en unieke denkwijzen ontstaan. Bij de meeste creativiteitsoefeningen ligt de nadruk altijd op het stoppen van het beoordelen van ideeën en ze gewoon laten stromen - in een oefening met de naam keuzeloos bewustzijn, doe je precies hetzelfde.

Mindfulness vermindert depressie

Van sommige typen depressie wordt gedacht dat ze worden veroorzaakt door repetitieve negatieve denkpatronen (herkauwen) en het vermijden van ongemakkelijke gedachten en gevoelens in plaats van ze onder ogen te zien. Mindfulness helpt op verschillende manieren depressie te bestrijden. Mindfulness:

  • Ontwikkelt je vermogen om te blijven, te ervaren en geconfronteerd met moeilijke ervaringen en emoties in plaats van ze te vermijden. Het vermijden van moeilijke emoties is de belangrijkste manier gebleken waarop terugval in depressie optreedt.

  • Verplaatst je naar een 'zijn-modus' van de geest. Deze wezensmodus stelt je in staat om je depressie te zien als iets dat opkomt en in je valt, eerder dan als een kerndeel van wie je bent.

  • Helpt je de patronen van de geest te begrijpen. Door aandachtig te zijn, kunt u zien hoe uw geest gemakkelijk in negatieve denkcycli terechtkomt, wat leidt tot verdere depressie.

  • Ontwikkelt gezondere gewoonten van de geest. Mindfulness schakelt deze negatieve denkcyclus uit door je aan te moedigen je aandacht te verbinden met het huidige moment.

Mindfulness vermindert chronische pijn

Deelname aan het Mindfulness-gebaseerde stressverminderingsprogramma (MBSR) van Jon Kabat-Zinn heeft in verschillende onderzoeken de voordelen van mindfulness aangetoond voor mensen die lijden aan chronische pijn.

In één onderzoek werden 90 patiënten met chronische pijn tien weken lang getraind in mindfulness-meditatie. Experts zagen een significante vermindering van pijn, negatief lichaamsbeeld, negatieve stemmingen, angst en depressie. De patiënten betrokken bij meer activiteiten, waar ze eerder mee hadden geworsteld. Het gebruik van pijnverminderende medicijnen nam af en gevoelens van zelfwaardering namen toe.

Een follow-up vier jaar later onthulde dat de meerderheid van de chronische pijnpatiënten blijvende verbeteringen meldde, waarvan sommige zelfs verdere verbeteringen rapporteerden. Meer dan 90 procent van de deelnemers bleef meditatie beoefenen.

Mindfulness geeft een diepere betekenis aan het leven

Wanneer je een gevoel van diepe vrede en kalmte in jezelf hebt geraakt, vraag je niet langer wat de zin of het doel van het leven is. Je bent in je hoofd duidelijk dat vrede, vriendelijkheid, empathie en vreugde beschikbaar zijn om in je eigen wezen te worden gecultiveerd.

Je weet dat het lijden, de pijn en het verdriet in de wereld deels een weerspiegeling is van het onvermogen van de mensheid om in deze innerlijke bron van voedsel te tappen. Dan weet je dat het je doel is om zo vaak en zo diep mogelijk toegang te krijgen tot je eigen innerlijke bronnen omwille van iedereen om je heen. Welzijn is besmettelijk.

Mindfulness vermindert stress

Mindfulness vermindert stress op verschillende manieren en op veel verschillende niveaus. Door goed op te letten, merk je dat je gestrest bent. Je bewust zijn van je reacties, deze veranderen en je in staat stellen te antwoorden met meer wijsheid.

Ten tweede, door het regelmatig beoefenen van mindfulness-meditatie, geef je jezelf een ruimte om gewoon te zijn. Deze 'zijn'-modus is enorm voedend en verheft je innerlijke bronnen om te ontspannen in plaats van te benadrukken.

Ten derde begin je dingen vanuit een ander perspectief te bekijken.

Mindfulness bestrijdt angst

Iedereen ervaart angstgevoelens in hun leven. Als u echter lijdt aan een gegeneraliseerde angststoornis, wordt het gevoel een onderdeel van uw dagelijks bestaan.

Angst en zorgen zijn gebaseerd op het denken over de toekomst. Mindfulness gaat dit tegen door je aan te moedigen om in het hier en nu te leven, jezelf toestaand om naar boven te komen in de zintuiglijke wereld van het heden.

Mindfulness reguleert eetgewoonten

Weet u wat u eet?Geef je aandacht aan wat je eet, of leid je jezelf af met televisie? Gebruik je eten als een manier om met onaangename emoties om te gaan?

Misschien stimuleert stress u om de deur van de koelkast te openen of zorgt u ervoor dat u uw voedsel beperkt om meer controle te hebben. Mindfulness biedt een andere manier om je moeilijke en onaangename emoties te reguleren en het hoofd te bieden dan door te eten of door het vermijden van eten.

Mindfulness verhoogt het geluk

Wat is de beste manier om het geluk te vergroten? Positieve psychologen, wetenschappers die geluk bestuderen, denken dat mindfulness het antwoord is. Mindfulness lijkt de hersenen te trainen om van nature meer positief te worden en verhoogt de veerkracht. Veerkracht is het vermogen om op een gezonde manier met stress en catastrofe om te gaan.

Door regelmatig aandacht te oefenen, begin je ook te ontdekken dat geluk een inside job is. Als je geest van nature open, ontvankelijk en positief is, zul je een dieper gevoel van welzijn ervaren.