13 Sneltoetsen voor veelgebruikte SketchUp-gereedschappen

13 Sneltoetsen voor veelgebruikte SketchUp-gereedschappen - dummies

Deel van SketchUp For Dummies Cheat Sheet

SketchUp biedt sneltoetsen voor de tools die u het vaakst gebruikt bij het maken van modellen. Om het gewenste gereedschap te selecteren, drukt u eenvoudig op de letter die in de volgende tabel staat aangegeven.

Tool sneltoets
regel L
Eraser E
selecteer spatiebalk
verplaats m
cirkel C < Arc
A Rectangle
R push / pull
P offset
O Roteren
Q Schaal
S < Zoomuitbreidingen Shift + Z
Verfemmer B

Neem Contact Met Ons: [email protected]