5 Teken- en tekengereedschappen in Photoshop Elements 12

5 Teken- en tekengereedschappen in Photoshop Elements 12 - dummy's

Teken- en schildergereedschappen in Photoshop Elements 12 bieden u een groot aantal opties voor het toevoegen van illustraties, schilderijen en effecten en het aanpassen van helderheid en contrast in foto's. Denk niet aan deze gereedschappen als hulpmiddelen die u gebruikt om te tekenen en te schilderen. U kunt ze ook gebruiken voor kleurcorrectie, contrastaanpassingen en andere soorten helderheidsverbeteringen.

Penseelhulpmiddelen

Verscheidene soorten penseelhulpmiddelen zijn weggestopt in het venster Toolopties. Als u alle hulpmiddelen wilt weergeven, klikt u op het penseel en kijkt u omlaag in het deelvenster Gereedschapsopties om de extra penseelgereedschappen te zien, zoals weergegeven in de afbeelding.

De hulpmiddelen die beschikbaar zijn in het deelvenster Gereedschapsopties zijn

  • Penseel: Het penseelhulpmiddel ondersteunt een aantal verschillende penseeltips die u kunt kiezen in het deelvenster Gereedschapsopties. U gebruikt het penseel zoals u een penseel zou gebruiken om verf op een canvas aan te brengen. Je kunt schilderen binnen typeselecties, kleur toevoegen aan geselecteerde gebieden, verf in selectiekanalen en meer.

  • Impressionistpenseel: Dit hulpmiddel is ontworpen om over een foto te schilderen om het door Renoir of Matisse als een meesterwerk te laten lijken. U kunt verschillende opties instellen die de penseelstreekstijl wijzigen. Stijlen worden gekozen uit een vervolgkeuzelijst in het deelvenster Toolopties.

  • Kleurvervanging: Zoals de naam al doet vermoeden, gebruikt u dit hulpmiddel om over gebieden te schilderen waar u de kleur wilt vervangen.

  • Tabletondersteuning: Rechts van de drie penseelhulpmiddelen ziet u nog twee hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen zijn alleen actief als u een tablet en een stylus gebruikt. De gereedschappen bieden de modus Penseel (links) of Airbrush-modus (rechts).

Slim penseelgereedschap

De slimme penseelhulpmiddelen, weergegeven in de afbeelding, bevinden zich in het paneel Toolopties. Zoals u in de figuur kunt zien, ondersteunen de hulpprogramma's opties die u in een pop-upmenu kunt selecteren.

Wisserhulpmiddelen

Drie wisserhulpmiddelen verschijnen in het paneel Gereedschapsopties, zoals weergegeven in de afbeelding.

  • Gum: Met het gummetje wordt een kleur op een foto geschilderd als u op de achtergrondlaag wilt wissen. De huidige achtergrondkleur wordt gebruikt wanneer u met dit hulpmiddel in de achtergrondlaag schildert. Als uw foto in een laag wordt weergegeven, gedraagt ​​het wisgereedschap zich als een normale wisser en worden pixels verwijderd terwijl u over een foto sleept.

  • Achtergrondwisser: Wanneer u een foto opent in de Editor, verschijnt de foto op een achtergrond. Bepaalde objecten en typen worden toegevoegd in lagen die boven de achtergrond worden weergegeven. Er gebeuren twee dingen wanneer u uw eerste bewerking met deze tool uitvoert: de achtergrond wordt geconverteerd naar een laag en terwijl u de cursor sleept, worden de afbeeldingsgegevens uit de laag verwijderd.

  • Magische Eraser: De Magic Eraser-tool is een soort combinatie van het gereedschap Snelle selectie en het gereedschap Wisser. Wanneer u op een achtergrond klikt en tekent, wordt het gebied waarop u klikt geselecteerd net als bij het gereedschap Snelle selectie. De achtergrond wordt ook geconverteerd naar een laag en het geselecteerde gebied wordt uit de foto verwijderd.

Paint Bucket-tool

Het Paint Bucket-hulpprogramma voert twee afzonderlijke acties uit wanneer u op het hulpmiddel in een foto klikt. Eerst wordt een selectie gemaakt die lijkt op de selectie die u maakt met het gereedschap Toverstaf. Nadat de selectie is gemaakt, vult de voorgrondkleur het geselecteerde gebied.

Gereedschap Verloop

U kunt het gereedschap Verloop gebruiken om een ​​verloop op een laag of in een geselecteerd gebied te maken. U hebt een aantal keuzes voor verloopkleuren in het deelvenster Gereedschapsopties of u kunt aangepaste kleuren toevoegen om het verloopeffect te maken.